HOSSZÚFALUSI REFORMÁTUS TEMPLOM

1873.05.18. Szabó Dénes vezette gyűlésen a négyfalusi református hívek kérik Csiszér Gábor esperest, hogy alakíthassanak a bodolai református egyházközséghez tartozó filiát.

1882.12.03. Csatlakoznak a brassói anyaegyházhoz, istentiszteleteket az állami felső népiskola termében tartnak, Brassóból jár ki pap.

1886.12.01. Vásárolnak két telket: lelkészi lakásnak Hosszúfaluban a Tisztapatak mellett, templomnak Csernátfaluban a Czirka féle csűrt.

1889.05.05. A kőcsűr átalakítása helyett új templom építését határozták el.

1889.11.17. Megvásárolták a népiskolával szemben levő Berkár telket dr. Leményi Miklós brassói ügyvédtől.

1893.07.16. Két harang öntését határozzák el melyek október 23-án meg is érkeznek. Épül a templom is.

A terveket Szalay Ferenc nagyszebeni építész készítette, a költségvetést is és 1892 nyarán nekifogott építeni Zsigmond Károly lelkész idején.

1895.10.06. Szász Domokos püspök felszentelte a templomot, (45,6174° É; 25,6975° K; 639 m); 21,22 m hosszú; 8,12 m széles és 23,63 m magas a torony.

1912.06.14. Új papilak építését határozzák el a régi igen vizes helyébe. 1913-15 között fel is épül.

Javítások, renoválások, átalakítások 1928, 1936 és 1938-ban

1929.03.03. Új harangot rendelnek a régi megjavítása helyett.

1953. Erdővidéki Egyházmegyéhez való sorolás.

1957.06.06. Az egyház visszakapta a papi lakás épületét a szakiskolától mely idáig használta.

1966.04.00. Templomjavítás, belső karzat építése.

1967.04.04. Kérik anyaegyházközségnek való nyilvánításukat.

1973.11.06. Nagyméretű renoválás befejezése.

1977.03.04. A földrengés nagyobb sérüléseket okozott a templomnál és papilaknál.

1981.Brassói Egyházmegyéhez való sorolás.

1992.06.00. Lelkészi lakás átalakítása, terem nagyobbítása.

1993.03.21. Holland segítséggel újjáépített imaterem felavatása.