A HOSSZÚFALUSI NAGYBOLDOGASSZONY ORTODOX TEMPLOM

A Hosszúfalusi, Nagybolgogasszonynak felajánlott templom 12 kilométer távolságban van Brassótól. A templomot 1811- 1819 között építették, a Hosszúfalu híveinek hozzájárulásával. Műemléknek minősítették 1924-ben. A templom irattárában nem találhatók okiratok, amelyek feltüntetnék a templom terveit készítő építész, vagy a vállalkozó nevét, sem a monumentális templom építési költségeire vonatkozó adatok. Kőből és téglából épült, a tető cseréppel fedett. A templom hossza 32 m, szélessége 8 m, és az apszisok közötti távolság de 14 m. Az előcsarnokot egy oszlopfolyosó előzi meg a nyugati oldalon, amely fölött kimagaslik a harangtorony. A belső díszítőfestés Mișu Pop erdélyi festőművész legnagyobb olajmunkája, amely 1870- 1874 között készült. A 67 jelenetet ábrázoló falfestmények a templomhajó és az oltárrész falain, illetve a pitvar boltívein vannak elhelyezve. A festmények realista stílusban, renaissance hatásokkal készültek, különleges művészi értéket képeznek. Az ikonosztáz faragott fából készült, az oltárt a hajótól elkülönítő válaszfal festményeit, a császári ikonfestményeken kívül, ismeretlen művész festette. A templom külső falán freskó és festmény nyomai látszanak, ez bizonyítja, hogy a templom belső falai is festettek voltak, a Mișu Pop által készített festmények előtt is. A templom külső részén restaurál munkálatokat végeztek 1911-ben és 1938-ban, amikor a harangtornyot újrafedték. A festményt 1924-ben letisztította Molda festőművész. A templom számos értéktárggyal bír, mint az aranyozott ezüst, virágzatos díszítésű kehely, amelyen az 1853 szeptember 11 dátum látható, egy csiszolt ezüst chivot (áldozó kellékeket tartalmazó ládika). Az Epitáfium különleges értéket képvisel, Odesszában készült, meggypiros bársonyra hímezett aranyszállal. Egy másik, kisebb epitáfiumot Mișu Pop festőművész készített. A szentélyeket, a kis ikonosztázt, a főpapi széket, a pulpitust, a Szent Oltár keresztjét tölgyfából faragta Dumitru Gafton.

A plébánia temető a templom körül terül el.

A templom szolgáló papjai a következők voltak: Ioan Verzea (1812-1830), Ioan Martinovici (1813-1831), Alexe Verzea (1825-1831), Ieremia Verzea (1825-1831), Neagoe Popeea (1831-1874), Ioan Martinovici (1838-1856), Victor Popeea (1875-1921), Zenovia Popovici (1904-1941), Gheorghe Șerbu (1937-1980), Gheorghe Lanescu (1945-1952), Ioan Bădițoiu (1953-1986), Ioan Cornea 1981- napjainkig, Mircea Leb 1986- napjainkig.