BISERICA ORTODOXĂ ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” CERNATU - SĂCELE

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” este amplasată în centrul oraşului Săcele şi are o formă dreptunghiulară, tip bazilică romană, fiind construită între anii 1848-1868, în timpul păstoririi preoţilor Oprea Verzea (1812-1870) şi a fiului său Ioan Verzea (1827-1880).

Construcţia este din cărămidă, cu ziduri groase de un metru, cu ferestre înalte de 4 m şi late de 2 m. Forma Sfântului Altar este semicilindrică.

Este a doua biserică a parohiei Cernatu. Prima, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, monument istoric, zidită în 1782, fiind amplasată la numai 300 m distanţă, pe strada Bisericii Române, are în jur şi cimitirul parohial.

Construcţia bisericii noi a durat 20 ani ( 1846-1866), din cauza evenimentelor din acea perioadă, a revoluţiei de la 1848, când enoriaşii au părăsit localitatea, fugind în Moldova sau Muntenia. Reîntorşi după revoluţie, au găsit casele arse şi numai după ce şi-au refăcut casele au continuat lucrările la biserică, ajungând ca în anul 1866 să ridice crucea de pe turla bisericii.

Aceste date referitoare la zidire au fost scoase la lumină în anul 1937, când s-au făcut reparaţii generale la tot acoperişul bisericii Interiorul bisericii este sprijinit pe 4 stâlpi mari, care susţin toată greutatea boltei cu arcade gotice. Biserica este împărţită în pronaos, naos şi altar, iar la intrare are o tindă. Turla este înaltă de 50 m şi este acoperită cu tablă zincată.

În pronaos, pe 2 stâlpi cilindrici, este construit cafasul ce serveşte corului. Altarul este despărţit de naos printr-o catapeteasmă de lemn împodobită cu icoane pictate în ulei de pictorul braşovean Mişu Popp. O nouă reparaţie generală a fost făcută bisericii în anii 1974-1975. Reparaţia a constat în refacerea soclului în întregime, înlocuirea grinzilor şi căpriorilor putrezi de la acoperiş, trierea şi înlocuirea ţiglei sparte. Crucea din vârful turlei a fost îndreptată, iar celelalte cruci de pe biserică au fost înlocuite cu altele noi.

Pictura

Iniţial biserica era pictată numai cu stele, dar în anul 1976 a fost pictată parţial, în tehnica tempera, de preotul pictor Nicolae Plămădeală. În anul 2007, în urma reparaţiilor făcute sub păstorirea preotului Nicolae Stoicescu, biserica a fost repictată de Victor Ionescu şi resfinţită de ÎPS Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

Printre obiectele de valoare din patrimoniul bisericii se numără o cruce portativă, lucrată în filigran, donată de familia Tomoşoiu în 1782, un potir de argint din acelaşi an, o steluţă donată în 1849 de Radu Sulică cu soţia Maria, candele de argint cizelat, donate de Tomoşoiu în 1782 şi Gh. Argintaru în 1822, clopote din 1817 şi 1875, policandre din 1875 şi 1781, icoana Sf. Nicolae ferecată din 1822, icoana cu Sfinte Moaşte a Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie, donată de Vasile şi Stanca Păsioiu în 1882.

Din colecţia de carte veche fac parte: mineie din 1804, mineie din 1854-1855, o Sfântă Evanghelie îmbrăcată în catifea şi medalioane emailate cu Evangheliştii din 1903, un Ceaslov tipărit de Veniamin Costache, dăruit bisericii în 1902, o Cazanie din 1817, un Kiriacodromion din 1855, tipărit sub Mitropolitul Andrei Şaguna.

Din păcate nu am găsit pomelnice și alte inscripții votive vechi. Toate datele pe care le-am inserat aici sunt adunate din documentele bisericii sau de pe obiectele din ea: candelabre, candele, clopote, cărți de slujbă, etc. Preoţii cunoscuţi ai parohiei Cernatu sunt: Preot Constantin Popovici, preot Nicolae Popovici (1793-1797), preot Radu Popovici (1793-1812), preot Iacob Popovici (1779-1819), preot Oprea Verzea (1812-1866), preot Ioan Verzea (1827-1880), preot Ioan Grecu (1849-1873), preot Radu Verzea (1850-1868), preot Gheorghe Urdea(1876-1911), preot Octavian Simtion (1910-1929), preot Silvestru Garcea (1931-1972), preot Nicolae Stoicescu (1972-2009), decedat în 2014. Pe lângă aceştia a mai existat un preot al cărui nume nu se cunoaşte, instalat în 1748 de Magistratul Braşovului,iar ca administratori provizorii în perioada 1929-1931 au mai slujit preotul Petru Leuca şi Ieromonahul Gavriil Constantinescu. Din decembrie 2009, preot paroh al Oficiului Parohial Cernatu a fost numit Preotul Laurenţiu Milotoiu.

Preotul Octavian Simtion a fost delegat al Circumscripţiei Electorale la Adunarea de la Alba Iulia şi Sfatul Naţional. Iacob Popovici, preot în Cernatu, este socotit printre cei care alături de şcheienii şi săcelenii, Radu Tempea şi logofătul Ion Constantin din Zărneşti, au avut un rol important în folosirea şi promovarea grafiei latine în Ţara Bârsei.