HOSSZÚFALU-FŰRÉSZMEZEI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS TEMPLOM

1857-ben a gyűlekezet megvásárolta a fűrésztelepet, ahol a 3 hektáros terűleten fekszik ma az evangélikus templom, a paplak és a temető.

1858.11.25. Hosszúfalu-Fűrészmezőn használatba adják az iskolát, (45,6122° É; 25,7313° K; 673 m), –mai papilak- ahol vasárnap istentiszteletet is tartottak.

1886-ban Fűrészmezőn megindul a mozgalom a gyűlekezet önnállóságára.

1887.08.28. Az Alszegen tartott közgyűlés kimondja az önnállóságot és megalakul a „Hosszúfalu-Fűrészmezei Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség”

1890. Fontolgassák „a kor kívánalmainak megfelelő templom építését”.

1895-ben Bánhegyi Aladár elkészíti a templom tervét.

1895.05.12. A templom alapkövének letevése, (45,6121° É; 25,7308° K; 676 m), Szabó Mihály brassói vállalkozó megkezdi az építkezést. Felépül „puszta falakkal, tető alatt”.

1899.05.07. Petrovics Pál lelkész idejében, Zelenka Pál püspök felszenteli az új templomot, (28,33 m hosszú-12,66 m széles-38,25 m magas torony)

1916-ban a román hadsereg rekvirálta a harangokat és az orgona sípjait.

1927-ben Bíró László lelkész idején felszerelik az új harangokat.

1928-ban villanyvilágítást valósítanak meg.

1932-ben teljesen felújítják a templomot.

1936.01.00. Biró László evangélikus lelkész új iskola építését javasolja a fűrészmezei gyülekezetnek, a papilakkal szembeni telek és ház megvásárlását e célra, beindul az önálló egyházi oktatás 1940-től 1949-ig, az államosításig, 1954-ig állami magyar iskola, 1955-ben elköltöztették a régi magyar iskolához (garázs), utána az Electroprecizia gyár kultúrháza majd a ’80-as években raktárnak van használva, 1992-ben a Polgármesteri hivatal bérbe adja egy szállítási vállalatnak mely teljesen tönkreteszi, 1995-től használhatatlan.

1974-ben teljesen felújítják a templomot.

1983-ban felszentelik a ravatalozót.

1984-85-ben korszerűsítik a lelkészi hivatalt, gyűléstermet épytenek a lelkészlak meghosszabításával.

A volt iskola épületének visszaszerzéséért az egyház pert indít, kormányrendelet mondja ki a visszaszolgáltatást, a brassói fellebviteli bíróság azonban gyakorlatilag elutasítja ezt. Végül 2000-ben a gyűlekezet 95 000 ezer lejért visszavásárolja az új tulajdonostól – az Electroprecizia vállalat közben telekkönyveztette – az időközben teljesen leromlott épületet.

2001.08.01. Megkezdődik az újjáépítés és 2007.06.23-án a Fűrészmezei Keresztyén Csángó Házat ft. Adorjányi Dezső evangélikus püspök és ft. Zelenák József evangélikus esperes felavatták. Megjegyezzük, hogy ez az egyetlen evangélikus templom ahol a temető a templom mellett-körül van, hasonlóan a katolikus templomokhoz.